Rekrutacja

Zapisy do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Mokronosek w Mokronosie Górnym. Zobacz jak zapisać dziecko do szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia naszej placówki. Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania udzielimy po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym kontakcie – dane podajemy na stronie kontakt z przedszkolemDodatkowo zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego Zadaj pytanie (w prawej kolumnie tej strony).

Proces rekrutacji do szkoły

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do biura (Mokronos Górny, ul. Wrocławska 22) w celu wypełnienia podania o przyjęcie do NISP (Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej) Mokronosek.

Pobierz podanie do szkoły podstawowej Mokronosek na rok szkolny 2017/2018

Prosimy o dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych dziecka.

Planowane także będą indywidualne spotkania z rodzicami potencjalnych pierwszoklasistów. Ostateczne decyzje związane z przyjęciem dziecka do I klasy podejmuje dyrekcja szkoły i przedszkola Mokronosek.

Opłaty w szkole podstawowej Mokronosek obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018.

WPISOWE:

0zł kontynuacja

600zł(opłata jednorazowa, wpłacana przy podpisaniu umowy) dla nowych uczniów. Wpisowe jest jednorazowe i bezzwrotne.

CZESNE

850zł + WYŻYWIENIE (150zł – miesięczny ryczałt)

400zł  + WYŻYWIENIE (150 zł – miesięczny ryczałt), dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do realizacji obowiązku szkolnego w oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Zajęcia terapeutyczne odbywają się po uzgodnieniach z zespołem pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodne z zaleceniami i możliwościami placówki, są oferowane w ramach czesnego, mogą odbywać się poza budynkiem SP Mokronosek.

 

Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy roku szkolnego od września do czerwca.

W ramach czesnego oferujemy w klasie 1, 2 i 3 :

 • zajęcia zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego, w ramach edukacji wczesnoszkolnej w rozszerzonym zakresie
 • angielski (w rozszerzonym zakresie)
 • niemiecki
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia świetlicowe
 • udział w konkursach, festiwalach, przeglądach w szkole i poza nią

Zajęcia dodatkowo płatne, realizowane po zajęciach obowiązkowych dla chętnych (z możliwością rozszerzania oferty):

 • basen
 • judo
 • zespół wokalny
 • robotyka
 • chefik
 • glinolandia
 • mathriders (zajęcia matematyczne)
 • wyjazdy na Białą i Zieloną Szkołę
 • wycieczki edukacyjno-rekreacyjne (w zależności od treści realizowanych na zajęciach lekcyjnych, propozycji dyrekcji i rodziców, możliwości szkoły)
 • inne, po uzgodnieniach Rodziców z Dyrekcją Szkoły

 

Umowa zawierana jest na cały rok szkolny 2017/2018 (1.09.2017 – 31.08.2018), płatna tylko przez 10 miesięcy od września 2017 do czerwca 2018. W SP Mokronosek obowiązuje terminarz roku szkolnego zgodny z podanym przez MEN (https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018.pdf), uzupełniony o kalendarz pracy przedłożony przez Osobę Prowadzącą:

 • 2-3.11.2017 (czwartek, piątek)
 • 2.05.2018 (środa)
 • 4.05.2018 (piątek)
 • 1.06.2018 (piątek)

Zajęcia edukacyjne są wtedy odrabiane w czasie trwania Białej i Zielonej Szkoły. Udział w Białej i Zielonej Szkole jest obowiązkowy (z wyłączeniem przeciwwskazań zdrowotnych) i jest dodatkowo płatny.