Rehabilitacja

JAK WYGLADAJĄ ZAJĘCIA REHABILITACYJNE W MOKRONOSKU

RehabilitacjaTerapię każdego pacjenta poprzedza diagnoza czyli ocena jego spontanicznej motoryki. Ocenie podlega postawa ciała, wzorce ruchowe, cechy motoryczne.

Określa się deficyty ruchowe. W zależności od diagnozy dobierane są metody terapeutyczne i odpowiednie ćwiczenia, wykonywane samodzielnie przez dziecko lub przez terapeutę.

W trakcie zajęć dziecko samodzielnie wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe, poprawiające wytrzymałość , angażujące różne grupy mięśniowe , aktywizujące mięśnie brzucha !!!

Dziecko wykonuje także ćwiczenia równoważne i koordynacji ruchowej.

Podczas zajęć terapeuta przeprowadza diagnostykę i w razie potrzeby terapię funkcjonalną stopy lub terapię ręki.

Jeżeli są przykurcze wykonywane są ćwiczenia rozciągające.

W razie potrzeby stosowane są zasady usprawniania wg. koncepcji  Ndt Bobath, które obejmują :

  • wpływanie na napięcie mięśniowe poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych ,czyli punktów kontroli ruchu , którymi są głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała oraz
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza doznań czuciowych i ruchowych a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości.

Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Celem terapii jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu codziennym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności , występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

W terapii wykorzystywane są rozmaite przybory i przyrządy tak aby zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla naszych przedszkolaków.

Agnieszka Lipska

rehabilitantka