Konsultacje psychologiczne

psycho

Konsultacje z psychologiem dziecięcym mają na celu pogłębienie informacji o dzieciach, poznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz ukierunkowanie działań edukacyjno–terapeutycznych i wychowawczych.

Konsultacje i pomoc psychologiczną w szkole Mokronosek prowadzi Karolina Wróbel, psycholog.

Za zgodą rodziców, psycholog w szkole prowadzi obserwacje psychologiczne i badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Ponadto psycholog opracowuje i omawia z rodzicami i wychowawcami wskazania do pracy w szkole oraz domu. Rodzice mogą indywidualnie zwracać się po pomoc psychologiczną.