Konsultacje logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w szkole przeznaczone są dla dzieci, których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo. Mają trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem.

logopedaLogoterapia ma na celu usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej. Usprawnianie aparatu mowy, począwszy od funkcji fizjologicznych (jak przełykanie, przeżuwanie) po ćwiczenia oddechowe, fonacyjne czy artykulacyjne.

Dzieci w trakcie zajęć logopedycznych w szkole integracyjnej Mokronosek ćwiczą artykulatory: język, wargi, podniebienie miękkie. Kształcą wrażliwość słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Ćwiczenia dostosowywane są do wieku i indywidualnych możliwości dziecka. Szczególnie ważne jest uwzględnianie wieku rozwojowego, a nie wieku życia dziecka, zwłaszcza w przypadku dzieci z zaburzeniami mowy i rozwoju funkcji intelektualnych.

Dla dzieci z niezakończonym rozwojem mowy lub z wadą wymowy ważne jest, by podczas ćwiczeń logopedycznych otrzymały informacje wielozmysłowe. W trakcie zajęć logopedycznych w szkole Mokronosek dziecko naśladuje logopedę, wydając dźwięki, wykonując szereg ćwiczeń dodatkowych, a związanych z ruchem ciała, dłoni. Wszystko po to, by przez wizualizację ćwiczonego dźwięku ułatwić dziecku zapamiętanie prawidłowego wzorca, by zintegrować pracę zmysłów w celu uzyskania lepszego i trwalszego efektu. A także żeby sprawić, by zajęcia logopedyczne prowadzone w przedszkolu kojarzyły się dzieciom z przyjemnością, a nie tylko żmudnym treningiem.

Dziecko nabywa umiejętności językowych wykorzystując wszystkie zmysły i funkcje psychiczne. Dlatego w czasie zajęć logopedycznych dziecko oprócz ćwiczeń artykulacyjnych ćwiczy też inne operacje umysłowe, jak: identyfikowanie, klasyfikowanie, różnicowanie czy szeregowanie. Bez tych umiejętności dziecko nie będzie w stanie przyswoić prawidłowo języka.

Zajęcia z logopedą – dla kogo konsultacje

W terapii logopedycznej biorą udział dzieci z wadami wymowy:

  • seplenienie międzyzębowe
  • seplenienie boczne
  • reranie
  • kappacyzm
  • gammacyzm
  • mowa bezdźwięczna
  • innymi trudnościami związanymi z mówieniem, rozumieniem oraz czytaniem i pisaniem.