Zajęcia muzyczno–taneczne

Zajecia muzyczno-taneczne

Zajęcia muzyczno – taneczne to przede wszystkim świetna zabawa.

Zajęcia te wyrabiają sprawność fizyczną, uwrażliwiają na zmiany zachodzące w muzyce, oswajają z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego, relaksacją przy muzyce oraz muzykoterapią.

Dzieci w łatwy i przyjemny sposób przyswajają takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Zajęcia z rytmiki przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie.

Jednym słowem zajęciom muzyczno –tanecznym towarzyszy przede wszystkim śpiew, taniec i dobra zabawa.