Mathriders

mathriders

Matematyka może być atrakcyjna i fascynująca, jeśli jest uczona we właściwy sposób.

Dzieci w klasach młodszych uczą się na naszych zajęciach bardzo łatwo, bez wysiłku i bez presji, również bez świadomości, że się uczą. One po prostu dobrze się bawią.

Program nauczania Mathriders został opracowany przez zespół specjalistów z psychologii rozwojowej, pedagogiki, dydaktyki i metodyki należących do Grupy Edukacyjnej Helen Doron.

Podczas naszych zajęć dzieci poznają matematykę wszystkimi zmysłami. Samoistnie następuje odkrywanie świata matematyki i jego prawideł, porządkowanie procesów myślowych, rozwój zdolności samooceny i umiejętności społecznych.

W szkole Mokronosek oferujemy kurs Mathjogs dostosowany do małych grup (4 – 8 dzieci). Pozwala to na indywidualne podejście do każdego dziecka, a jednocześnie przynosi korzyści, jakie daje praca w grupie. Stałe elementy naszych zajęć to: praca w kręgu na dywanie, zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, aktywności plastyczne, praca w zeszytach ćwiczeń.

Zajęcia prowadzi Monika Naręgowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ukończyła kurs na nauczyciela Mathriders I-go stopnia.

Matematyka dla dzieci – korzyści

  • dzieci gromadzą dobre i przyjemne skojarzenia z matematyką
  • ćwiczą logiczne myślenie
  • poprzez zadawanie pytań i formułowanie twierdzeń nabierają pewności siebie
  • osiągają sukcesy w szkole