Baśnioterapia

BaśnioterapiaW ramach zajęć baśnioterapeutycznych  dzieci przygotowują teksty (baśnie, eseje, opowiadania, zależnie od kategorii wiekowej i zainteresowań) oraz ilustracje.

Efektem końcowym pierwszego cyklu zajęć, rozpoczętego we wrześniu 2016 roku, będzie Księga Guzików. Niniejsza publikacja stanowić będzie zbiór opowiadań opracowanych przez dzieci. Głównym bohaterem literackim jest guzik.

Zamierzeniem prowadzącej jest zamykanie rocznych spotkań książeczką opracowaną przede wszystkim przez dzieci. Wspólna praca nad książką ma ważne zalety: kształtuje wyobraźnię i twórcze myślenie, uczy zasad konstruowania opowieści (w rozumieniu zarówno literackim, jak i gramatycznym), ułatwia pracę w grupie przy równoczesnym wykorzystaniu indywidualnego potencjału uczestników.