Angielski

angielski

Język angielski dla dzieci – korzyści:

  • Ucząc się poprzez zabawę dziecko przełamuje bariery językowe, wzrasta jego zainteresowanie i aktywność podczas zajęć.
  • Badania wykazują, że wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego pozwala na osiągnięcie doskonałej wymowy.
  • Dzieci lepiej niż dorośli przyswajają tzw. melodię języka, czyli akcent toniczny, rytm i intonację. Oswajanie się z językiem obcym w naturalnych, codziennych sytuacjach przyspiesza jego naukę.
  • Dodatkowo rozmowa z nauczycielką tylko po angielsku pozwala dzieciom na osłuchanie się z językiem w jego naturalnym brzmieniu, podczas codziennych zabaw i daje im możliwość próby interakcji, nawet za pomocą najprostszych zwrotów.
  • Takie podejście do nauki języka sprawia, iż dzieci w naturalny sposób opanowują nową wiedzę i chcą odkrywać coraz więcej.
  • W Mokronosku chcemy rozwijać w dzieciach ciekawość poznawania i rozumienia języka angielskiego, wzbudzać w nich pozytywne nastawienie do języków obcych. Łącząc naukę z zabawą i przyjemnością, chcemy rozwijać umiejętności, które pomogą lepiej komunikować się w przedszkolu i przygotują dzieci na wyzwania czekające je w przyszłości.