Klasa 1.


Z dniem 1 września 2017 roku do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Mokronosek dołączyła nowa klasa, a z nią całe mnóstwo pozytywnej energii.

nauczycielki Oksana Dzyndra

Pierwszoklasiści, a raczej pierwszoklasistki, tworzą malutką 3-osobową grupkę dziewczynek. Są to: Julcia, Iga i Wiktoria które zgłębiają tajniki wiedzy i nauki z podręcznikami i ćwiczeniami programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Gra w kolory” wyd. Juka, dostosowanego do nowych wytycznych MEN, zgodnego z Podstawą Programową.

Zapewniając uczennicom wszechstronny rozwój wykorzystuję w swojej pracy metody czynne, słowne i oglądowe. Podczas pracy wspólnie odkrywamy świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie i analizowanie oraz samodzielne dochodzenie do rozwiązywania różnych problemów, których każdego dnia, jest naprawdę bardzo wiele. W codziennych sytuacjach zachęcam dziewczynki do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. Uczę przestrzegania zasad zgodnego życia w grupie. Jednym słowem: uczymy się, aby wiedzieć, uczymy się, aby działać, aby żyć wspólnie i najważniejsze, w perspektywie dalekosiężnej, uczymy się, aby być!

Poza pracą czas spędzamy także na wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach, spacerach, dowolnej zabawie w sali i na świeżym powietrzu, rozwijając sprawność fizyczną i rozładowując nagromadzoną energię.