FAQ – pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są godziny otwarcia szkoły?

Niepubliczna Integracyjna Szkoła „Mokronosek” otwarta jest w godzinach od 6:45 do 17:30 Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynają się o godzinie 8:30. Przed i po zajęciach dzieci spędzają czas w świetlicy.

Co dziecko je w ciągu dnia?

Szkoła ma własną stołówkę. Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu (z dwóch dań) i deseru. Jadłospis jest przygotowywany przez naszą kucharkę – dietetyka z uwzględnieniem bilansu kalorycznego oraz wartości odżywczych, zgodnie z piramidą żywienia.  Szkoła zaopatruje się na bieżąco w najwyższej jakości produkty: świeże owoce, warzywa, nabiał, wędliny, które dostarczane są  przez sprawdzonych i atestowanych dostawców żywności.

Uczniowie, w ramach drugiego śniadania, przynoszą do szkoły owoce.

Co, jeśli dziecko jest alergikiem?

Obowiązkiem rodzica jest przekazanie w szkole wszelkich danych o alergiach dziecka. Te informacje są przechowywane w bazie danych szkoły, a na ich podstawie sporządzana jest lista zasad, których nauczycielki muszą przestrzegać w pracy z dzieckiem alergicznym. Jeżeli dziecko cierpi na alergię pokarmową, rodzice są zobowiązani dostarczyć specyfikację lekarską oraz podać szczegółowe informacje na ten temat w karcie przyjęcia dziecka. Sposób żywienia dzieci alergicznych ustalany jest indywidualnie z rodzicami przy zawarciu umowy. Na podstawie specyfikacji lekarskiej nasze kucharki mogą podjąć się przygotowania posiłków z uwzględnieniem specjalnej diety.

Ile jest dzieci w klasie?

Zgodnie ze statutem szkoły i  umową klasa może liczyć do 20 uczniów. Klasa pierwsza w roku szkolnym 2015/2016 liczy 12 dzieci. Mała liczebność uczniów w klasie sprzyja  właściwemu rozwojowi, daje możliwość indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia,  a także umożliwia realizację podstawy programowej, pod kątem jak najlepszego przygotowania do dalszej edukacji.

Ilu jest nauczycieli w klasie?

W klasie integracyjnej jest dwóch wykwalifikowanych nauczycieli. W szkole jest także  psycholog, który jest do dyspozycji dzieci i ich Rodziców oraz Nauczycieli. Rodzice mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad specjalistów: pedagoga specjalnego, terapeuty SI, logopedy, psychologa.

Jak można się skontaktować z nauczycielami?

Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o codziennych sukcesach i ewentualnych problemach dziecka. Dodatkowo zaplanowane są comiesięczne konsultacje lub zebrania dla rodziców z nauczycielami.

Czy dzieci są objęte ubezpieczeniem?

Jest możliwość ubezpieczenia dziecka w szkole, jednak jest to nieobowiązkowe i dodatkowo płatne.

Co obejmuje pakiet zajęć dodatkowych?

W ramach czasu spędzonego w szkole dziecko uczestniczy, oprócz zajęć dydaktycznych,  w zajęciach dodatkowych: Glinolandia (ceramika), Chefik (zajęcia chemiczno-fizyczne), zajęcia kulinarne, zajęcia szachowe, warsztaty teatralne, zajęcia muzyczno rytmiczne, j. angielski, j. niemiecki.

W szkole dziecko może również uczestniczyć w całej gamie zajęć pozalekcyjnych (dodatkowo płatnych) tj.: tenis,  basen, zajęcia wokalne, judo, zajęcia matematyczne (MathRiders).

Czy szkoła organizuje wycieczki i wyjazdy pozaszkolne?

Regularnie organizowane są  wycieczki i wyjazdy pozaszkolne, które mają na celu oprócz poszerzenia wiedzy i zainteresowań uczniów, zintegrować klasę i umożliwić dobre spędzenie czas poza murami szkoły. Są to wyjazdy w plener, do muzeum, teatru, biblioteki, itp. Raz w roku szkoła organizuje tygodniowy wyjazd na Białą Szkołę do Zieleńca, gdzie uczniowie uczą się jazdy na nartach.

Czy uczniowie biorą udział w konkursach?

Dyrekcja szkoły i nauczycielki proponują uczniom konkursy wewnętrzne klasowe ale wybierają także inne propozycje tak, żeby dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności, zaprezentować się wśród rówieśników. Są to turnieje szachowe, festiwale teatralne, konkursy recytatorskie, muzyczne, wiedzy ogólnej (regionalne, przyrodnicze, itp.)