O szkole

Skąd pomysł na szkołę?

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mokronosek to pięć lat owocnej pracy. Na sukces złożyło się wiele elementów: wyznaczanie kierunków pracy, znająca swoje zadania kadra nauczycielska i niepedagogiczna, projekty edukacyjne, wsparcie rodziców, finały wielu konkursów, wachlarz zajęć dodatkowych i oczywiście DZIECI!!! Gdy pojawili się pierwsi absolwenci i wracali do nas rodzice z młodszym rodzeństwem, byliśmy gotowi zadać sobie pytanie:

MOŻE WARTO ZAPROPONOWAĆ DOBRĄ JAKOŚĆ W EDUKACJI DLA PIERWSZOKLASISTÓW?

Starania skompletowania dokumentacji, spełnienia wszystkich formalnych wymagań zakończyły się powodzeniem i 1 września 2015r. powitaliśmy w Mokronosie Górnym pierwszą klasę w nowo wyposażonej, interaktywnej pracowni pod szyldem:

NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA MOKRONOSEK

Gabinet klasy pierwszej mieści się na parterze budynku przy ul. Wrocławskiej 22 w Mokronosie Górnym. Klasę prowadzą dwie panie (nauczycielka prowadząca, jednocześnie lektorka j. angielskiego i nauczycielka wspomagająca, jednocześnie fizjoterapeutka). Do klasy uczęszcza dwanaścioro dzieci, są to 6 i 7 – latki i jest to klasa integracyjna.

Głównym celem naszej edukacji jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez realizację podstawy programowej i bogatą ofertę zajęć dodatkowych, wpisaną w obowiązkowy plan zajęć. Hasła, które dają początek naszemu pomysłowi to:

EDUKACJA, INTEGRACJA, TWÓRCZOŚĆ, SPORT

Uczniowie korzystają z refundowanych przez Ministerstwo Edukacji podręczników i wybranych przez nauczycielki: „Gra w kolory” wydawnictwa Juka. W ciągu dnia dzieci korzystają z domowych posiłków, własnej mokronowskiej kuchni. W ramach zajęć edukacyjnych wplecione są zajęcia z elementami fizyki i chemii, zajęcia rytmiczno-muzyczne, warsztaty kulinarne i teatralne, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, native speaker i różnorodne zajęcia sportowe: gimnastyka, judo, tenis, basen, a zimą tygodniowy wyjazd na narty. Uczniowie korzystają z uroków zaczarowanego ogrodu, w którym mają swoją zagrodę dwa kucyki i dwa pieski, gdzie znajduje się stawek ze złotymi rybkami, trawiaste boisko do gier zespołowych i plac zabaw.

Ważnym elementem pracy w naszej szkole jest poznawanie świata zewnętrznego poprzez udział w różnego rodzaju wyjazdach: do biblioteki, muzeum, kina, teatru, w plener. Zależy nam także, żeby nie obciążać uczniów nadmiarem prac domowych, które powinny być utrwalaniem wiedzy, nie ślęczeniem nad zeszytem czy książką.

Uczniowie są objęci wszechstronną opieką psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną, w zależności od indywidualnych potrzeb (logopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuci SI).

Nasi uczniowie wystąpili już na Festiwalu Teatralnym „Kobierzycki Arlekin 2015”, gdzie prezentowali etiudę „Targowisko”, a na Festiwalu Piosenki i Wiersza recytowali wiersz „Mikołaj”, zaprosili też swoich rodziców na warsztaty bożonarodzeniowe, gdzie wspólnie spędzili czas tworząc ozdoby świąteczne.

Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności za jakość wychowania i edukacji naszych uczniów. Mamy w tym także przyjemność, bo jesteśmy świadkami otwartości dzieci na wiedzę, ich radości każdego dnia, kiedy pracują i bawią się wspólnie. Doceniamy zaufanie rodziców, z którymi wymieniamy się informacjami na temat dzieci, staramy się słuchać jak mówią o rozwoju własnych dzieci, podpowiadać rozwiązania dotyczące sfery emocjonalnej nie tylko na comiesięcznych zebraniach i konsultacjach, ale wtedy kiedy to jest potrzebne.

Violetta Japa

Autorka jest dyrektorem Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Mokronosek, a także dyrektorem ds. pedagogicznych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mokronosek w Mokronosie Górnym oraz Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Mokronosek 2 we Wrocławiu.  Nauczycielka dyplomowana w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, ekspert w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli, reżyser teatralny, choreograf.